Tävlingsinformation Högbo Outdoor Weekend

Här hittar du generell information som gäller hela tävlingshelgen. Grenspecifik tävlingsinformation finns här:
Bessemerrullen, Hammartrailen, Högbobiken
OBS! Vi följer regler och rekommendationer gällande Covid-19. Tävlingsinformationen kan därför komma att justeras nära inpå tävlingsdagen. Vi uppdaterar sidan om ny information finns att tillgå.

Arrangör:     OK Hammaren och Högbo GIF
Datum:      3-4 oktober 2020
Plats:         Högbo Bruk, Sandviken
Grenar/lopp:   Bessemerrullen, rullskidor klassisk stil
             Hammartrailen, traillöpning
             Högbobiken, mountainbike
Parkering:      Parkering på gräsytor. Vi använder inte ordinarie parkeringar i Högbo Bruk utan gräsytor avskilda från brukets 
          övriga besökare. Följ skyltning och parkeringspersonalens anvisningar. Skyltning finns på väg 272 vid Högbo                                      Bruk.

Förhållningsregler Med rådande världsläge pga Covid-19 ber vi er respektera följande:
         *Tävla/träna aldrig när du är sjuk. Detta är extra viktigt just nu och den som visar någon form          av sjukdoms-/förkylningssymptom stannar hemma!
         *Håll avstånd till varandra.
         *Minimera tiden på arenan/tävlingsområdet.
         *Endast tävlande och funktionärer får vistas på arenan.
        *Ingen ledare/medhjälpare/förälder får vistas vid start eller mål. Barn/ungdomar måste kunna klara sig                                         själva under hela tävlingen för att kunna deltaga. 

Service:                     Ingen kringsservice att erbjudas pga restriktioner gällande covid-19.
Toaletter:      Använd de ordinarie toaletter som finns på området. Se karta nedan.
Nummerlappar:   Nummerlappsutdelningen ligger avskilt från start och mål för att undvika trängsel. Följ skyltning från                                                    parkeringen. Se karta nedan.