Anmälan

Anmälan till 2022 års evenemang görs via RaceID och öppnar inom kort.Anmälningsavgifter

Bessemerrullen    Hammartrailen             Högbobiken
44 km  425:-     16 km         275:-             50 km         425:-      
26 km  275:-     8 km           175:-       25 km          275:-
Ungdom   125;-     Ungdom    100:-      Ungdom     125:-