3 lopp, 2 dagar
Antar du utmaningen?

Bessemerrullen - Hammartrailen - Högbobiken

2022 års tävlingar ställs in!

Vi i tävlingsledningen för Högbo Outdoor Weekend har alltid haft som målsättning att erbjuda arrangemang av bra kvalitet och med bra deltagarupplevelser. I år är intresset i form av antalet anmälningar för lågt för att vi ser att vi ska kunna uppfylla våra högt ställda krav. Vi har därför idag tyvärr känt oss tvungna att ta det för oss och de deltagare som visat intresse det tråkiga beslutet att ställa in samtliga tre tävlingar inom Högbo Outdoor Weekend Bessemerrullen, HammarTrailen och HögboBiken. Vi tar beslutet en tid innan för att ni deltagare ska ha bättre möjlighet att planera in alternativa aktiviteter.

Vi beklagar detta och kommer självklart att återbetala anmälningsavgifterna till de om anmält sig.

 

Vi tackar också de deltagare som anmält sig, samarbetspartners och funktionärer som jobbat med förberedelser inför sitt engagemang och hoppas att vi ses nästa år!

/Tävlingsledningen Högbo Outdoor Weekend


Bessemerrullen   

Hammartrailen

Högbobiken